Aodioror เบต้า ไทเทเนียม

กรอบแว่นเบต้า ไทเทเนียม Aodioror เป็นส่วนผสมของไทเทเนียมและสแตนเลส ทำให้มีความแข็งแรง นํ้าหนักเบา และมีความยืดหยุ่นสูง