top of page
โรงงานของ Tom Davies

Eyeglass frames are made to order for a very individual person.

โรงงานของ Tom Davies เกิดขึ้นในปี 2560 เปิดโอกาสให้ Tom ได้ตระหนักถึงความฝันที่มีมายาวนานในการเปิดฐานการผลิตในสหราชอาณาจักร โรงงานในลอนดอนนำไปสู่การเปิดตัวแผนการฝึกงานซึ่งทำให้ทีมเด็กฝึกงานอายุน้อย และมีความทะเยอทะยานได้เรียนรู้ศิลปะการผลิตกรอบแฮนด์เมด โครงการดังกล่าวทำให้ Tom สามารถส่งต่องานฝีมือ และประสบการณ์การออกแบบให้กับผู้ผลิตแว่นตารุ่นใหม่ได้ โดยกรอบแว่นของ Tom Davies จะถูกสร้างขึ้นจากหลักการของความพอดี ทั้งรูปร่าง และการใช้งาน ส่งผลลัพธ์ที่เหนือชั้นในการสวมใส่แว่นตา
 

high quality eyeglass frames Made to order specifically for each wearer. The face size was measured to determine the size of the lens. The width of the bridge of the nose was measured. to determine the size of the nose of the glasses Measure the width of the temples of the head. to set the width of the eyeglass frame Measure the distance from the bridge of the nose to behind the ear. to order different leg lengths according to the distance from the bridge of the nose to behind the ear In order to get comfortable, good looking frames according to the needs of customers, 2-year warranty