top of page

ซื้อกรอบแว่น LINDBERG
จากศูนย์แว่นตาไอซอพติก ดีอย่างไร ?

มีการวัดขนาดใบหน้าเพื่อกำหนดขนาดเลนส์ วัดความกว้างของสันจมูก เพื่อกำหนดขนาดจมูกแว่น วัดความกว้างของขมับศีรษะ เพื่อกำหนดความกว้างของกรอบแว่น วัดระยะห่างจากสันจมูกถึงหลังใบหู เพื่อสั่งผลิตความยาวขาที่แตกต่างกัน ตามระยะห่างของสันจมูกถึงหลังใบหู เพื่อให้ได้กรอบแว่นลินเบิร์ก ที่ใส่สบาย ดูดี ตามความต้องการของลูกค้า กรอบแว่น LINDBERG จากศูนย์แว่นตาไอซอพติก รับประกัน 3 ปี มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 1 ครั้ง แต่ไม่ครอบคลุมกรณีกรอบแว่นสูญหาย

bottom of page