top of page

5 โรคเกี่ยวกับดวงตา ที่ผู้สูงอายุต้องดูแลก่อนสายไป


progressive767

เมื่ออายุมากขึ้น ปัญหาที่จะพบบ่อย ๆ คือปัญหาเรื่องสายตา 👁️

ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่อายุ 37 ปีขึ้นไป

ความเสื่อมของดวงตาจะเริ่มปรากฏ

และโรคเกี่ยวกับสายตาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุ

การดูแลรักษา และหมั่นตรวจสุขภาพดวงตาเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ 💗


𝐈𝐒𝐎𝐏𝐓𝐈𝐊 เราคือศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด

ที่ตั้งใจ และใส่ใจผลิตเลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล

เพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีโอกาสกลับมาสนุก และใช้ชีวิตได้เต็มที่มากขึ้น ☺️


✨ เราให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจวัด 🔬


✅ คัดสรรจักษุแพทย์ และนักทัศนมาตร ที่ฝึกฝนเทคนิคพิเศษจากปรมาจารย์โบบิมานานกว่า 10 ปี


✅ ใช้เทคนิคการตรวจวัดสายตาระบบดิจิทัล 3 มิติ


❤️ ทำให้ผู้สวมใส่เกิดความสุข และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด


👉🏻 ถึงแม้ว่าอาการที่เกี่ยวกับสายตาไม่ได้รุนแรงถึงขั้นชีวิต

แต่ดวงตาก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์เรา

เราควรดูแลผู้สูงอายุในบ้านให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ก้าวเดินด้วยความมั่นใจ มองและทานอาหารอย่างอร่อย

การตรวจวัดสายตาเป็นประจำ และเลือกศูนย์ตรวจวิเคราะห์ค่าสายตาที่ได้มาตรฐาน✔️

เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพการมองเห็น และสุขภาพดวงตาของผู้สูงวัยดีขึ้นได้⭐️

Comments


bottom of page