กว้างกรอบ 47 mm กว้างจมูก Flat M  T. 53 ความยาวขา 135mm. สี K24-p10

กว้างกรอบ 47 mm กว้างจมูก Flat M T. 53 ความยาวขา 135mm. สี K24-p10