กว้างกรอบ 50 mm กว้างจมูก Flat M  ความยาวขา 130 mm. สี K101-p10

กว้างกรอบ 50 mm กว้างจมูก Flat M ความยาวขา 130 mm. สี K101-p10