กว้างกรอบ 50 mm กว้างจมูก Flat M  ความยาวขา 135 mm. สี K19

กว้างกรอบ 50 mm กว้างจมูก Flat M ความยาวขา 135 mm. สี K19