กว้างกรอบ 51 mm กว้างจมูก Flat M T.92 ความยาวขา 125 mm. สี K24-p10
  • กว้างกรอบ 51 mm กว้างจมูก Flat M T.92 ความยาวขา 125 mm. สี K24-p10