กว้างกรอบ 52 mm กว้างจมูก Flat M  ความยาวขา 145 mm. สี K24
  • กว้างกรอบ 52 mm กว้างจมูก Flat M ความยาวขา 145 mm. สี K24