กว้างกรอบ 53 mm กว้างจมูก Flat M  ความยาวขา 130 mm. สี ZBO-PGT

กว้างกรอบ 53 mm กว้างจมูก Flat M ความยาวขา 130 mm. สี ZBO-PGT