กว้างกรอบ 53 mm กว้างจมูก Flat M  ความยาวขา 140 mm. สี p25-ED
  • กว้างกรอบ 53 mm กว้างจมูก Flat M ความยาวขา 140 mm. สี p25-ED