กว้างกรอบ 54 mm กว้างจมูก Flat L  ความยาวขา 135 mm. สี K45-05
  • กว้างกรอบ 54 mm กว้างจมูก Flat L ความยาวขา 135 mm. สี K45-05