กว้างกรอบ 56 mm กว้างจมูก Flat M  ความยาวขา 145 mm. สี K113-u9

กว้างกรอบ 56 mm กว้างจมูก Flat M ความยาวขา 145 mm. สี K113-u9