1850026 กว้างกรอบ 52 สูง 20 ยาวขา 145 สี S04

1850026 กว้างกรอบ 52 สูง 20 ยาวขา 145 สี S04