1850028 กว้างกรอบ 53 สูง 20 ยาวขา 145 สี C21

1850028 กว้างกรอบ 53 สูง 20 ยาวขา 145 สี C21