1850036 กว้างกรอบ 54 สูง 21 ยาวขา 145 สี C20

1850036 กว้างกรอบ 54 สูง 21 ยาวขา 145 สี C20