1850038 กว้างกรอบ 53 สูง 19 ยาวขา 145 สี C20

1850038 กว้างกรอบ 53 สูง 19 ยาวขา 145 สี C20