1850041 กว้างกรอบ 52 สูง 19 ยาวขา 145 สี C12

1850041 กว้างกรอบ 52 สูง 19 ยาวขา 145 สี C12