1850042 กว้างกรอบ 50 สูง 19 ยาวขา 145 สี C20

1850042 กว้างกรอบ 50 สูง 19 ยาวขา 145 สี C20