1850042 กว้างกรอบ 50 สูง 19 ยาวขา 145 สี C32

1850042 กว้างกรอบ 50 สูง 19 ยาวขา 145 สี C32