1850043 กว้างกรอบ 48 สูง 21 ยาวขา 145 สี C21

1850043 กว้างกรอบ 48 สูง 21 ยาวขา 145 สี C21