2018001 กว้างกรอบ 54 สูง 18 ยาวขา 142 สี C11

2018001 กว้างกรอบ 54 สูง 18 ยาวขา 142 สี C11