2018001 กว้างกรอบ 54 สูง 18 ยาวขา 142 สี C2

2018001 กว้างกรอบ 54 สูง 18 ยาวขา 142 สี C2