2018002 กว้างกรอบ 54 สูง 19 ยาวขา 142 สี C1

2018002 กว้างกรอบ 54 สูง 19 ยาวขา 142 สี C1