2018002 กว้างกรอบ 54 สูง 19 ยาวขา 142 สี C2-13
  • 2018002 กว้างกรอบ 54 สูง 19 ยาวขา 142 สี C2-13