81002 กว้างกรอบ 57 สูง 15 ยาวขา 145 สี C3

81002 กว้างกรอบ 57 สูง 15 ยาวขา 145 สี C3