83005 กว้างกรอบ 54 สูง 19  ยาวขา 145 สี C2
  • 83005 กว้างกรอบ 54 สูง 19 ยาวขา 145 สี C2