83005 กว้างกรอบ 54 สูง 19  ยาวขา 145 สี C4

83005 กว้างกรอบ 54 สูง 19 ยาวขา 145 สี C4