83006 กว้างกรอบ 53 สูง 18 ยาวขา 145 สี C3
  • 83006 กว้างกรอบ 53 สูง 18 ยาวขา 145 สี C3