83007 กว้างกรอบ 58 สูง 14 ยาวขา 145 สี C2

83007 กว้างกรอบ 58 สูง 14 ยาวขา 145 สี C2