83007 กว้างกรอบ 58 สูง 14  ยาวขา 145 สี C9

83007 กว้างกรอบ 58 สูง 14 ยาวขา 145 สี C9