83008 กว้างกรอบ 55 สูง 17 ยาวขา 145 สี C4

83008 กว้างกรอบ 55 สูง 17 ยาวขา 145 สี C4