83017 กว้างกรอบ 55 สูง 19 ยาวขา 145 สี C2

83017 กว้างกรอบ 55 สูง 19 ยาวขา 145 สี C2