83018 กว้างกรอบ 54 สูง 18 ยาวขา 145 สี C2

83018 กว้างกรอบ 54 สูง 18 ยาวขา 145 สี C2