83019 กว้างกรอบ 54 สูง 20 ยาวขา 145 สี C3

83019 กว้างกรอบ 54 สูง 20 ยาวขา 145 สี C3