882001 กว้างกรอบ 55 สูง 19 ยาวขา 143 สี C2

882001 กว้างกรอบ 55 สูง 19 ยาวขา 143 สี C2