882003 กว้างกรอบ 56 สูง 19 ยาวขา 143 สี C21

882003 กว้างกรอบ 56 สูง 19 ยาวขา 143 สี C21