882004 กว้างกรอบ 55 สูง 19 ยาวขา 143

882004 กว้างกรอบ 55 สูง 19 ยาวขา 143