TAVAT

L1120926.jpg

ออกแบบ โดย Norman Schureman TAVAT เป็น บริษัท ครอบครัวที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของ Dolomites เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมโดยแต่ละเฟรมผลิตในชุดเล็ก ๆ โดยช่างฝีมือแว่นตาที่ดีที่สุดในภาคเหนือของอิตาลี เราเข้าร่วมการแสดงและการออกแบบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดต่อประเพณี แว่นตาที่สร้างขึ้นด้วยมือเรายังรวมวัสดุที่ทันสมัยวิธีการผลิตที่เป็นนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจทางจริยธรรม